Для граждан Грузии (Груз 200) - Funeral services

Для граждан Грузии (Груз 200)

Для граждан Грузии (Груз 200)

როგორ უნდა მოხდეს გვამების (ტვირთი 200) სწორად ტრანსპორტირება

 

დაკრძალვის ორგანიზებისა და ჩატარების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული პუნქტია გვამის ან კუბოს ახლო და შორ მანძილზე ტრანსპორტირება.

"ტვირთი 200" გვამის ტრანსპორტირება ხდება ჰერმეტულად დახურულ თუთიის კუბოში ან და სპეციალურ კონტეინერში, რომელსაც აქვს ურნა, რომელიც ნაცარს შეიცავს.

"ტვირთი 200"-ის ტრანსპორტირებით დაკრძალვის კომპანიები არიან დაკავებული.

"ტვირთი 200"-ის ტრანსპორტირება რთული ორგანიზაციული ამოცანაა, რომელიც მოითხოვს გვამის შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობების დაცვას, აგრეთვე დიდი რაოდენობით სანებართვო დოკუმენტების გაფორმებას. შეგიძლიათ ეს დავალება დაავალოთ "ტვირთი 200" -ს, რომელიც ღირსეულად ასრულებს ამ მოვალეობას და თავის საქმეს.

 

გვამის (ტვირთი 200-ის) ტრანსპორტირება შესაძლებელია რამდენიმე გზით

 

• ტვირთის ტრანსპორტირება თვითმფრინავის საშუალებით.

თუ გსურთ თქვენი ტვირთი სასწრაფოდ გადაზიდოთ ან თუ ტრანსპორტირების სხვა ვარიანტი არ გაგაჩნიათ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ აირჩიოთ გადაზიდვა საჰაერო ტრანსპორტის საშუალებით. რადგან საჰაერო ტრანსპორტია, რა თქმა უნდა ნაკლოვანებები და რისკები გარდაუვალია.

• ყოველთვის არსებობს გზაზე ფრენის დაგვიანებისა და დაუგეგმავი დაშვების ვარაუდი.

• ტვირთი აეროპორტში უნდა ჩამოიტანოთ ფრენამდე 6 საათით ადრე;

• კონტეინერის გაგზავნის და დასაფლავების ადგილას მიწოდებისთვის საჭიროა სპეციალური ტრანსპორტი;

• საჭიროა თანმხლები პირი;

 

"ტვირთი 200"-ს ტრანსპორტირების სხვა საშუალებებიც გააჩნია. მაგალითად, ჩვენ ორგანიზებას ვუწევთ გვამების ტრანსპორტირებას მდინარის ტრანსპორტის, საზღვაო ტრანსპორტის და კატაფალკის ტრანსპორტის საშუალებით. "ტვირთი 200"-ის ავტომობილის საშუალებით ტრანსპორტირება საშუალო მანძილზე (1500-2000 კმ-მდე) ოპტიმალურია და ამას მრავალი უპირატესობა აქვს: დაბალი ღირებულება, განრიგის არარსებობა და ტვირთის უშუალოდ დაკრძალვის ადგილზე ტრანსპორტირების შესაძლებლობა.

P.S. თანმხლები პირი არ არის საჭირო და გვამის ტრანსპორტირება შეიძლება ჩვეულებრივ კუბოში.

 

გარდაცვლილთა ცხედრების ტრანსპორტირების ძირითადი მიმართულებებია რუსეთი და რუსეთის ყველა ქვეყნები, აზერბაიჯანის ნებისმიერი ადგილი, საქართველო, ევროპისა და აზიის ყველა ქვეყანა და სხვა ქვეყნები.

 

"ტვირთი 200" - (გვამის გაგზავნა რუსეთში (ქალაქი მოსკოვი)

 

დაახლოებით მილიონნახევარი რუსი მუშაობს, სწავლობს, ისვენებს ან და დროებით ცხოვრებს რუსეთის ფარგლებს გარეთ. "ტვირთი 200"-ის რუსეთში ტრანსპორტირების აუცილებლობა გამოწვეულია ამ ადამიანების ჯგუფთა არსებობის გამო.

რამდენიმე ასეული ათასი უკრაინის მოქალაქე ცხოვრობს ან და მუშაობს აზერბაიჯანში. მათი გარდაცვალებისა და გვამის დაკრძალვისთვის სახლში გადატანის აუცილებლობის შემთხვევაში, "ტვირთი 200" ფორმდება უკრაინისთვის. "ტვირთი 200"-ის (გვამის) რუსეთის ფედერაციიდან უკრაინაში ტრანსპორტირება ამჟამად მხოლოდ ავტო კატაფალკის ტრანსპორტის საშუალებით არის შესაძლებელი.

 

„ტვირთი 200“ (გვამის ტრანსპორტირება ბაქოში)

 როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ბევრი ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს და მუშაობს ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. როდესაც ასეთი მოვლენა ხდება, ცხედარი თავის სამშობლოში იგზავნება. ამ შემთხვევაში გარდაცვლილის ახლობლებს მრავალი სირთულე ექმნებათ. ჩვენი კომპანია იძლევა რჩევებს ყველა პრობლემის გადასაჭრელად.

გვამების (ტვირთი 200) ტრანსპორტირებას ასევე სხვა მიმართულებითაც ვასრულებთ:

გვამების (ტვირთი 200) ტრანსპორტირება ხორციელდება ევროპაში, აზიაში, დსთ-ს ქვეყნებში, სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში, შუა აზიის ქვეყნებში, ყაზახეთში, ბელორუსში, მოლდოვაში, უკრაინაში და ასევე შესაძლებელია ყველა სხვა ქვეყანაში.

 

How properly transport corpses (cargo 200) One of the important organizational moments in the process of organizing and conducting a funeral …
Cremation in Russia is the most economical form of burial. Burying an urn with ashes in a columbarium niche will save costs related with ordinary bur…
Digging grave in Azerbaijan, Russia and UkraineProfessional digging of graves includes the preparation of the burial place for the planned reposing p…
Disinfection of premises and apartments after the death of a personSometimes it happens that the body of a deceased person has laid for some time eno…
Legal services. Formalization of inheritanceWhen a person dies, correct preparation of the package of documents allows you to come into inheritance w…
Embalming of the corpse is the complex of procedures over the body of a deceased person before burial in order to delay the decomposition processes. …
ExhumationAll procedures and work aimed at removing the mortal remains from the grave and reburial in another place or conducting investigative exper…
Civil funeral meeting — is a secular reposing ceremony with the deceased person. Reposing is conducted according to a certain scenario in the premise…
Funeral repast. Funeral repasts in Azerbaijan, Russia, and UkraineThe funeral repast is the logical conclusion of the funeral, the final procedure al…
Grave care in all cemeteries of Azerbaijan, Russia and UkraineMaintaining the burial sites in cared-for look and constant care for the cleanliness of…
Funeral arrangements in Russia, Moscow and in the provincesFuneral arrangements are the integral part of the reposing. It is important to foresee and…
Mullah (priest) at the funeral. Prayers (requiem) for the soul of the deceased personPrayers for the soul of the deceased person is an obligatory pro…
Ritual agent (funeral director) is a specialist on the organization of funerals and mourning events working on the orders of the relatives of decease…
Leasing and price of tentsInstallation of ritual tents of any kind (VIP and simple). We are at your service with our team and high quality service.Fu…
Reposing a closed one is a moment full of sadness and excitement and stress and anxiety shall not interfere for the organizational issues. Transporta…
Ritual transportation to Azerbaijan, Russia, Georgia and Ukraine. Transportation of the coffin of the deceased personAn important organizational poin…
High-class funerals. Organization of VIP funeralsThe desire of clients to hold a special funeral for their closed one is a reason to include in the p…
The funeral hall is a special premise where everything shall be designed so that relatives can repose to the deceased person calmly and under appropr…
როგორ უნდა მოხდეს გვამების (ტვირთი 200) სწორად ტრანსპორტირებადაკრძალვის ორგანიზებისა და ჩატარების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული პ…

Məhəmməd hadi 66A

KFC-nın arxası

+994552666878

info@ritualnieuslugi-az.ru