Yük 200 - Ritual xidmətlər

Yük 200

Yük 200

Cənazələrin (yük 200) düzgün necə daşınmalıdır

Dəfnin təşkili və keçirilməsi prosesində mühüm təşkilati məqamlardan biri cənazənin və ya tabutun yaxın və uzaq məsafədən daşınmasıdır.

Yük 200 içində cənazə olan germetik lehimlənmiş sink tabut və ya içində kül olan urnanın qoyulduğu xüsusi konteynerdə daşınır.

Yük 200-ün daşınması ilə dəfn şirkətləri məşğul olur.

Yük 200-ün daşınması – cəsədin saxlanması və daşınma şərtlərinə riayət olunmasını, eləcə də böyük sayda icazə sənədlərinin rəsmiləşdirilməsini tələb edən mürəkkəb təşkilati vəzifədir.  Bu vəzifəni, işini layiqincə yerinə yetirən Yük 200-ə əmanət edə bilərsiniz.

 

Cənazənin (Yük 200-ün) bir neçə üsulla daşınması mümkündür.

  •   Cənazənin Təyyarə ilə daşınması

Əgər siz yükünüzün təcili catdırılmasını istəyirsinizsə və yaxud digər daşınma varıantları yoxdursa o zaman təyyarə ilə daşınmanı seçə bilərsiniz. Əlbəttəki hava nəqliyyatı olduğu üçün çatışmazlıqlar və risklər qaçılmazdır.

·         Həmişə uçuşun yubanması və yolda planlaşdırılmamış eniş ehtimalı var.

·         Yükü hava limanına uçuşdan 6 saat əvvəl gətirmək lazımdır;

·         Konteynerin göndərilmə və dəfn yerinə çatdırılması üçün xüsusi nəqliyyat tələb olunur;

·         Müşayiətedici şəxs lazımdır; 


·         Cənazənin Qatarla daşınması

Təcililiyin tələb olunmadığı halda, ən ucuz daşınma üsullarından biridir. Yolda mümkün yubanmaları, eləcə də yük 200-ün yalnız hər qatarda olmayan yük vaqonlarında daşına bilməsini nəzərə almaq lazımdır.

 

Yük 200-ün digər daşınma üsulları da var. Bunlara misal olaraq çay nəqliyyatını, dəniz nəqliyyatını, və katafalk avtonəqliyyatı ilə cənazələrin daşımçasını təşkil edirik.

Yük 200-ün avtomobillə daşınması orta məsafələr (1500-2000 km-dək) üçün optimaldır və bir çox üstünlükləri var: aşağı dəyər, cədvəlin olmaması və yükün bilavasitə dəfn yerinə daşınması mümkünlüyü.

P.S. Müşayiətedici şəxs lazım deyil, cənazə isə adi tabutda daşına bilər.

Mərhumların cənazələrinin əsas daşınma istiqamətləri Rusiyaya (Moskva) və Azərbaycan, Bakıdır.

Yük 200- (Cənazənin Rusiyaya (Moskva) şəhərinə göndərilməsi)

Rusiyadan kənarda həmişə xaricdə işləyən, təhsil alan, istirahət edən və ya müvəqqəti olaraq yaşayan təxminən milyon yarım rusiyalı olur. Yay aylarında ölkədən istirahətə milyonlarla rusiyalı gedir. Yük 200-ü Rusiyadan daşımaq zərurəti məhz bu insan qrupu ilə bağlıdır. Çox zaman yük 200 Rusiyanın başlıca nəqliyyat qovşağı olan Moskvaya gəlir.

 

Yük 200- (Cənazənin Azərbaycana (Bakıya) göndərilməsi)


Azərbaycan ərazisində bir neçə yüz min Ukrayna vətəndaşı yaşayır və ya işləyir. Onların dünyasını dəyişdiyi və cəsədin basdırılmaq üçün vətəninə aparılması zərurətinin yarandığı halda,Ukraynaya yük 200 rəsmiləşdirilir. Yük 200-ün (cənazənin) RF-dən Ukraynaya çatdırılması hazırda yalnız avtokatafalk nəqliyyatı ilə mümkündür.

 

Cənazələrin (Yük200) digər istiqamətlərə daşınmasını da həyata keçiririk:

 

Cənazə daşınması (Yük 200) keçmiş SSRİ respublikaları və MDB ölkələrinə göndərilə bilər:

Digər istiqamətlər isə Cənubi Qafqaz respublikalarına, Orta Asiya dövlətlərinə, Qazaxıstan, Belarusiya, Moldova, Ukraynayadır.

 


 

Çadırların kirayəsi və qiymətləriHər növ mərasim çadırların (VİP və sadə) quraşdırılması. Yüksək xidmətimizlə komandamızla sizin qarşınızdayıq.Ehsan…
Yaxın insanla vidalaşmaq – hüzn və həyəcan dolu anlardır və onlara təşkilati məsələlərə görə narahatlıq və təşviş qatmağa dəyməz. Dəfnin təşkilinin “…
Cəsədin balzamlanması – çürümə proseslərini yubatmaq məqsədi ilə dəfn edilənə qədər mərhumun cəsədi üzərində aparılan prosedurlar kompleksi. Cəsədin …
İnsan cəsədinin eksqumasiyasıCənazənin qəbirdən çıxarılması və başqa yerdə təkrar dəfn edilməsi və ya onunla bağlı istintaq eksperimentlərinin aparıl…
Azərbaycan, Bakı, Gürcüstan, Rusiya və rayonlarda dəfnin təşkiliDəfnin təşkili – dünyasını dəyişmiş insanlarla vidanın ayrılmaz mərhələsidir. Qohumla…
Azərbaycan, Rusiya, Ukraynaya, Gürcüstan dəfn maşını. ərhumun tabutunun daşınmasıDəfnin təşkili və keçirilməsi prosesində mühüm təşkilati məqam dəfn …
İnsanın ölümündən sonra bina və mənzillərin dezinfeksiyasıBəzən elə olur ki, vəfat etmiş şəxsin cəsədi evdə və ya hər hansı bir binada çürümə prose…
Ehsan. Azərbaycanda, Rusiyada, Ukraynada ehsanEhsan dəfnin keçirilməsinin məntiqi sonluğu, insanın ölümünü dərk və qəbul etmək, onu yad etmək, xoş sö…
Rusiyada kremasiya – ən qənaətli dəfn formasıdır. İçində meyitin külü olan urnanın kolumbarinin oyuğuna basdırılması adi dəfnlə bağlı, qəbiristanlıqd…
Azərbaycan, Rusiya, Ukraynanın bütün qəbiristanlıqlarında məzarlara xidmətMəzarlıqların qulluq olunmuş şəkildə saxlanması və məzarın təmizliyinə daim…
Dəfndə (keşiş) molla. Mərhumun ruhuna duaların oxunmasıDünyasını dəyişmiş insanın ruhuna duaların oxunması – insanın sağlığında Allaha inandığı, (pra…
Vətəndaş panixidası— bu dünyasını dəyişmiş insanla dünyəvi vida mərasimidir. Vida binada və ya açıq meydançada mərhumla vidalaşmaq istəyən hər kəs üç…
Azərbaycanda, Rusiyada, Ukraynada qəbirin qazılmasıQəbirlərin peşəkar qazılması dəfn yerinin planlaşdırılan vida prosedurana hazırlanmasını nəzərdə t…
Ritual agent (dəfn sərəncamçısı) — mərhumun qohumlarının tapşırığı ilə işləyən dəfn və yas tədbirlərinin təşkili üzrə mütəxəssisdir.Dəfnin təşkilində…
Hüquqi xidmətlər. Mirasın rəsmiləşdirilməsiİnsanın vəfat etdiyi halda sənədlər paketinin düzgün rəsmiləşdirilməsi mirası problemsiz qəbul etməyə, şəx…
Vip dəfnlərin təşkili. VIP dəfnin təşkiliMüştərilərin öz yaxınları üçün xüsusi dəfn keçirmək istəyi prosesə ən yüksək keyfiyyətə malik və ən yüksək s…
Cənazələrin (yük 200) düzgün necə daşınmalıdır Dəfnin təşkili və keçirilməsi prosesində mühüm təşkilati məqamlardan biri cənazənin və ya tabut…
Zeyd mərasim zalıMərasim zalıZeyd– qohumların dünyasını dəyişmiş insanla rahat və müvafiq atmosferdə vidalaşması üçün tərtib edilməli olan xüsusi bin…
როგორ უნდა მოხდეს გვამების (ტვირთი 200) სწორად ტრანსპორტირებადაკრძალვის ორგანიზებისა და ჩატარების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული პ…

Məhəmməd hadi 66A

KFC-nın arxası

+994552666878

info@ritualnieuslugi-az.ru