Cəsədin balzamlanması - Ritual xidmətlər

Cəsədin balzamlanması

Cəsədin balzamlanması

Cəsədin balzamlanması – çürümə proseslərini yubatmaq məqsədi ilə dəfn edilənə qədər mərhumun cəsədi üzərində aparılan prosedurlar kompleksi. Cəsədin balzamlanması balzamlayıcı məhlulların inyeksiya vasitəsilə yeridilməsi ilə həyata keçirilir. 

Cəsədin balzamlanması: tarixi arayış

İnsanlar ən qədim zamanlardan qohumlarının cəsədlərini çürümədən qorumağa çalışmışlar. Qədim Misirdə cəsədin mumiyalama üçün tələb olunan balzamlanma təcrübəsi bütün dəfn mərasimlərinin mərkəzi məqamı olmuşdur. Misirlilər əvvəlki bədənlərində axirət həyatı sürəcəklərinə inanırdılar və buna görə də onun qeydinə qalmaq və dəyişməz formada qoruyub saxlamaq lazım idi. Bu təcrübə sonrakı əsrlərdə də inkişaf etmiş və bizim dövrümüzə kimi qorunub saxlanmışdır.

Mərhumların cəsədini balzamlamaq lazımdırmı?

Mərhumların cəsədini dəfnin insanın vəfatından bir neçə gün və ya həftə sonra baş tutduğu halda balzamlamaq lazımdır. Balzamlama qoxu və ölünün bədənində ləkələrin əmələ gəlməsinə mane olur, ətrafdakıların infeksiyaya yoluxma riskini azaldır və beləliklə də dua və yas tədbirləri zamanı iştirak edənlərin sağlamlığının təhlükəsizliyini təmin edir. Həmçinin prosedur cəsədin dəfn yerinə daşınacağı halda da zəruridir. Balzamlama – həm də mərhumun ölümdən sonra gözəlliyi və sağ ikən olan görünüşünün qorunub saxlanmasının qeydinə qalmaqdır.

Cəsədin meyitxanada balzamlanması 

Balzamlama meyitxanalarda həyata keçirilir. Burada mərhumun cəsədi dəfnə hazırlanır – yuyulur, kosmetik prosedurlar aparılır, geyindirilir və balzamlanır. Meyitxanada cəsədin balzamlanması xüsusi “balzamlayıcı” məhlul inyeksiyaları vasitəsilə həyata keçirilir. Bu prosedur Moskva meyitxanalarının xidmətlər siyahısına daxildir və ödənişlidir. Meyitxanada cəsədin balzamlanması bir sıra hallardan (balzamlananın çəkisi və fizioloji xüsusiyyətləri, yarılmanın keçirilib keçirilməməsi) asılı olaraq müxtəlif metodlarla həyata keçirilir. Balzamlandıqdan sonra meyitxana bu prosedurun yerinə yetirilməsi haqqında arayış verir ki, bu da yasın, mülki panixidanın keçirilməsi, yük 200-ün daşınması və bir sıra digər prosedurlara icazənin alınması üçün lazım olacaq. 

Balzamlamanın qiyməti. Meyitxanada cəsədin balzamlanması neçəyədir?

Meyitxanada cəsədin balzamlanmasının qiyməti bu prosedurun məhz hansı müəssisədə yerinə yetirilməsindən asılıdır. İnsan evdə və ya xəstəxanada vəfat edibsə, onun cəsədi patoloji anatomiya meyitxanasına (PAM) daxil olur. Ölümün evdən kənarda (məsələn, küçədə) baş verdiyi və ya zorakı olduğu halda, cəsəd məhkəmə meyitxanasına aparılır. Bu müəssisələrdə balzamlamanın dəyəri fərqlidir. 

PAM-da balzamlama neçəyədir:

Adi patoloji anatomiya meyitxanaları orta qiymət 13-14 min rubl olmaqla 12,5 mindən 18 min rubladək diapazonda balzamlama xidmətləri təklif edirlər.

MTE-də balzamlama neçəyədir:

Burada qiymətlər PAM-dan daha yüksəkdir və 14,5-23 min rubl diapazonunda dəyişir. Bu orta hesabla 17-19 min rubldur.

Cəsədin evdə balzamlanması

Cəsədin evdə balzamlanması çox nadir hallarda tələb olunur, çünki ölənlərin cəsədləri meyitxanalara stasionarda saxlanmaq və yarılmaq üçün aparılır. Cəsədin dəfn olunana qədər evdə saxlanmasına icazə almaq çox problemlidir və bu tək-tək hallarda mümkün olur.

Evdə şərait prosedurun zəruri normativlərinə riayət etmək üçün tam uyğun deyil – burada darısqallıqdır, əl altında tələb olunan miqdarda su yoxdur, evdə aradan qaldırılması çətin olan qoxunu neytrallaşdırmaq üçün sovurma sistemi yoxdur. Bundan başqa, mərhumun infeksion xəstəliyi ola bilərdi və bütün iştirak edənlərin müəyyən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməsi lazımdır. Cəsədi evdə balzamladıqdan sonra mənzil və ya ev dezinfeksiya edilməlidir.

Balzamlama prosesi və ya balzamlama necə baş verir

Balzamlama necə baş verir:
  • Bədən toxumalarına;
  • Arteriya vasitəsilə qana;
  • Bədən boşluqlarına.
Daha çox inyeksiya və boşluq üsulları tətbiq edilir. Ən etibarlı balzamlama prosesi – arteriya vasitəsi ilə həyata keçirilir, lakin ondan yalnız yarılmamış cəsədlərin balzamlanması üçün istifadə edilir.

Balzamlama üçün maye. Məhlula aşağıdakı maddələr daxil ola bilər:
  • formalin;
  • süleymani;
  • təmizlənmiş etil spirti;
  • kalium asetat;
  • sink xlorid;
  • qliserin;
  • su.
Ən yaxşı balzamlayıcı vasitə süleymanili formalin məhluludur.
Toxumaların parçalanması prosesində qaçılmaz olan spesifik və çox xoşagəlməz qoxunu neytrallaşdırmaq üçün məhlula balzamlar – berqamot, lavanda, qaraqınıq və s. kimi ətirli efir yağları əlavə edilir. Onlar hələ Qədim Misirdə istifadə edilib ki, proses də öz adını buradan götürüb.

Çadırların kirayəsi və qiymətləriHər növ mərasim çadırların (VİP və sadə) quraşdırılması. Yüksək xidmətimizlə komandamızla sizin qarşınızdayıq.Ehsan…
Yaxın insanla vidalaşmaq – hüzn və həyəcan dolu anlardır və onlara təşkilati məsələlərə görə narahatlıq və təşviş qatmağa dəyməz. Dəfnin təşkilinin “…
Cəsədin balzamlanması – çürümə proseslərini yubatmaq məqsədi ilə dəfn edilənə qədər mərhumun cəsədi üzərində aparılan prosedurlar kompleksi. Cəsədin …
İnsan cəsədinin eksqumasiyasıCənazənin qəbirdən çıxarılması və başqa yerdə təkrar dəfn edilməsi və ya onunla bağlı istintaq eksperimentlərinin aparıl…
Azərbaycan, Bakı, Gürcüstan, Rusiya və rayonlarda dəfnin təşkiliDəfnin təşkili – dünyasını dəyişmiş insanlarla vidanın ayrılmaz mərhələsidir. Qohumla…
Azərbaycan, Rusiya, Ukraynaya, Gürcüstan dəfn maşını. ərhumun tabutunun daşınmasıDəfnin təşkili və keçirilməsi prosesində mühüm təşkilati məqam dəfn …
İnsanın ölümündən sonra bina və mənzillərin dezinfeksiyasıBəzən elə olur ki, vəfat etmiş şəxsin cəsədi evdə və ya hər hansı bir binada çürümə prose…
Ehsan. Azərbaycanda, Rusiyada, Ukraynada ehsanEhsan dəfnin keçirilməsinin məntiqi sonluğu, insanın ölümünü dərk və qəbul etmək, onu yad etmək, xoş sö…
Rusiyada kremasiya – ən qənaətli dəfn formasıdır. İçində meyitin külü olan urnanın kolumbarinin oyuğuna basdırılması adi dəfnlə bağlı, qəbiristanlıqd…
Azərbaycan, Rusiya, Ukraynanın bütün qəbiristanlıqlarında məzarlara xidmətMəzarlıqların qulluq olunmuş şəkildə saxlanması və məzarın təmizliyinə daim…
Dəfndə (keşiş) molla. Mərhumun ruhuna duaların oxunmasıDünyasını dəyişmiş insanın ruhuna duaların oxunması – insanın sağlığında Allaha inandığı, (pra…
Vətəndaş panixidası— bu dünyasını dəyişmiş insanla dünyəvi vida mərasimidir. Vida binada və ya açıq meydançada mərhumla vidalaşmaq istəyən hər kəs üç…
Azərbaycanda, Rusiyada, Ukraynada qəbirin qazılmasıQəbirlərin peşəkar qazılması dəfn yerinin planlaşdırılan vida prosedurana hazırlanmasını nəzərdə t…
Ritual agent (dəfn sərəncamçısı) — mərhumun qohumlarının tapşırığı ilə işləyən dəfn və yas tədbirlərinin təşkili üzrə mütəxəssisdir.Dəfnin təşkilində…
Hüquqi xidmətlər. Mirasın rəsmiləşdirilməsiİnsanın vəfat etdiyi halda sənədlər paketinin düzgün rəsmiləşdirilməsi mirası problemsiz qəbul etməyə, şəx…
Vip dəfnlərin təşkili. VIP dəfnin təşkiliMüştərilərin öz yaxınları üçün xüsusi dəfn keçirmək istəyi prosesə ən yüksək keyfiyyətə malik və ən yüksək s…
Cənazələrin (yük 200) düzgün necə daşınmalıdır Dəfnin təşkili və keçirilməsi prosesində mühüm təşkilati məqamlardan biri cənazənin və ya tabut…
Zeyd mərasim zalıMərasim zalıZeyd– qohumların dünyasını dəyişmiş insanla rahat və müvafiq atmosferdə vidalaşması üçün tərtib edilməli olan xüsusi bin…
როგორ უნდა მოხდეს გვამების (ტვირთი 200) სწორად ტრანსპორტირებადაკრძალვის ორგანიზებისა და ჩატარების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული პ…

Məhəmməd hadi 66A

KFC-nın arxası

+994552666878

info@ritualnieuslugi-az.ru